Şirket Kurulması - İşletilmesi

Firmamız şirket açmayı düşünen yerli girişimcilere ve yabancı yatırımcılara şirket kuruluşu , şirket açılışı, şirket ünvan belirleme, logo tasarım, açma işlemleri, şirket kuruluş işlemleri, şirket departmanlarının kurulması ve hiyerarşik düzen ile yasal ve vergisel düzenlemeler, uygulamalar hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yatırım Olanakları ve İş Kurma Geliştirme

Firmamız, yurtiçi ve yurtdışında yatırım yapmayı düşünen yerel ve yabancı tüm yatırımcılara, ilgilendikleri alanlarda mevcut yatırım olanaklarının araştırılması ve raporlanması hizmetini vermektedir. Bu hizmet kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında, söz konusu yatırım alanı ile ilgili devletlerin sağladığı teşvik ve kolaylıkları; sektör, ürün ve bölge verilerinin karşılaştırmalı analizi, ve bu analiz doğrultusunda hazırlayacağımız tavsiyelerimizi kapsamlı bir rapor haline getirip, yatırımcıya sunuyoruz ve yatırım projesini de bu rapor doğrultusunda hazırlıyoruz.

Stratejik İş Ortağı Bulma (Matchmaking)

Talep edilmesi halinde, çözüm ortaklarımızın da yardımıyla, yerel ve yabancı yatırımcıları, mevcut firmalarının altyapısına, ürün ve hizmet özellikleri ile ihracat hedeflerine en uygun firma veya şahıslar ile bir araya getiriyoruz.

Kredi Risk Yönetimi

Çek yasasında ki değişikliğin mevcut ödeme sistemleri üzerinde yaratacağı sıkıntın giderilmesi için, TBS’nin Kredi Risk Yönetimi Birimi olarak;

  • Sektörde mevcut vade sürelerini aynen dikkate alarak, müşterimizin satışa ilişkin evrakını düzene koyuyoruz. (ödeme, teslim vs şartları içeren mükellef bir satış anlaşması/şartnamesi haline getiriyoruz.)
  • Müşterimizin, satış, teslimat ve müşterilerine açılacak kredilerini bir düzene koyuyoruz (teminat alınması dahil) Kim, nerede, nasıl, ne işi yapacak konularına ilaveten, müşteri bazlı limit tespiti, limitin tanınması ve takibi konularında sistemsel çözüm buluyoruz.
  • Hangi aşamada o müşteriye satışların (ilave risk) kesilmesi gerektiğini tespit ve takip ediyoruz.
  • Geciken alacakların takibi için müşteri ilişkisini kaybetmeyecek sıfır yaptırım içeren gecikme sürelerinden, yasal takip gerektiren gecikme sürelerine kadar bu süreleri ve her süre için ayrı takip prosedürleri belirliyoruz.
  • Kararlaştırılan ödeme gününün ertesi gününden başlamak üzere (içinde bulunulan gecikme süresine ait prosedürlere uygun olmak kaydı ile) borçlu ile direkt temas sağlıyor, ödemeyi takip ediyoruz ve tahsilatı gerçekleştiriyoruz.

2012 © TBS all rights reserved.
All pictures are taken by Aynur Demircan
designed by maxabab adv

TBS Yatırım Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Şirket Kurulması - İşletilmesi

Firmamız şirket açmayı düşünen yerli girişimcilere ve yabancı yatırımcılara şirket kuruluşu , şirket açılışı, şirket ünvan belirleme, logo tasarım, açma işlemleri, şirket kuruluş işlemleri, şirket departmanlarının kurulması ve hiyerarşik düzen ile yasal ve vergisel düzenlemeler, uygulamalar hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yatırım Olanakları ve İş Kurma Geliştirme

Firmamız, yurtiçi ve yurtdışında yatırım yapmayı düşünen yerel ve yabancı tüm yatırımcılara, ilgilendikleri alanlarda mevcut yatırım olanaklarının araştırılması ve raporlanması hizmetini vermektedir. Bu hizmet kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında, söz konusu yatırım alanı ile ilgili devletlerin sağladığı teşvik ve kolaylıkları; sektör, ürün ve bölge verilerinin karşılaştırmalı analizi, ve bu analiz doğrultusunda hazırlayacağımız tavsiyelerimizi kapsamlı bir rapor haline getirip, yatırımcıya sunuyoruz ve yatırım projesini de bu rapor doğrultusunda hazırlıyoruz.

Stratejik İş Ortağı Bulma (Matchmaking)

Talep edilmesi halinde, çözüm ortaklarımızın da yardımıyla, yerel ve yabancı yatırımcıları, mevcut firmalarının altyapısına, ürün ve hizmet özellikleri ile ihracat hedeflerine en uygun firma veya şahıslar ile bir araya getiriyoruz.

Kredi Risk Yönetimi

Çek yasasında ki değişikliğin mevcut ödeme sistemleri üzerinde yaratacağı sıkıntın giderilmesi için, TBS’nin Kredi Risk Yönetimi Birimi olarak;

  • Sektörde mevcut vade sürelerini aynen dikkate alarak, müşterimizin satışa ilişkin evrakını düzene koyuyoruz. (ödeme, teslim vs şartları içeren mükellef bir satış anlaşması/şartnamesi haline getiriyoruz.)
  • Müşterimizin, satış, teslimat ve müşterilerine açılacak kredilerini bir düzene koyuyoruz (teminat alınması dahil) Kim, nerede, nasıl, ne işi yapacak konularına ilaveten, müşteri bazlı limit tespiti, limitin tanınması ve takibi konularında sistemsel çözüm buluyoruz.
  • Hangi aşamada o müşteriye satışların (ilave risk) kesilmesi gerektiğini tespit ve takip ediyoruz.
  • Geciken alacakların takibi için müşteri ilişkisini kaybetmeyecek sıfır yaptırım içeren gecikme sürelerinden, yasal takip gerektiren gecikme sürelerine kadar bu süreleri ve her süre için ayrı takip prosedürleri belirliyoruz.
  • Kararlaştırılan ödeme gününün ertesi gününden başlamak üzere (içinde bulunulan gecikme süresine ait prosedürlere uygun olmak kaydı ile) borçlu ile direkt temas sağlıyor, ödemeyi takip ediyoruz ve tahsilatı gerçekleştiriyoruz.