Gayrimenkul Alım-Satım

 • Mevcut gayrimenkullerin hukuki durumunu araştırmak ve bu konuda müvekkile doğru ve net bilgi vermek,
 • Konu hakkındaki pratik bilgi ve tecrübelerimizi de ekleyerek, yasal olarak o anda mevcut olan durumların dışında oluşması muhtemel durumlar hakkında bilgi vermek,
 • Gerek emlakçı ile gerek satıcı ile varılan anlaşmayı hukuken bağlayıcı, icra edilebilir ve güvenli bir anlaşma formatında resmileştirmek,
 • Yabancının mülk edinmesinde güçlük veya engel varsa bunların aşılmasında değerlendirmelerde bulunmak, çözüm bulmak,
 • Yeni projelerden almak isteyen yabancılar için öncelikle projenin yasal ve emniyetli olmasını tesbit etmek ve denetlemek,
 • Gerekli anlaşmaları yapmak ve gerçekleşmelerini takip etmek,
 • Alım ve satımlar ile ilgili ileride doğabilecek vergi yükümlülükleri ile ilgili kısa ve net pratik bilgiler vermek, önerilerde bulunmak,
 • Alınmak istenen yerin fiyatı konusunda hatalı bir algılama varsa alıcıyı uyarmak ve piyasadaki fiyatlamaları anlamasını sağlamak.

Özetle, yabancı birisi olarak yabancı bir ülkede emlak satın alan bir insanın yabancı olmasının yaratttığı olumsuzlukları gidermek ve gerek fiyat, gerek hukuki emniyet ve gerekse de satıcı ve yüklenicilerin fiili peformans riskleri bakımından mümkün mertebe yerli bir alıcı seviyesine çekmek.

2012 © TBS all rights reserved.
All pictures are taken by Aynur Demircan
designed by maxabab adv

TBS Yatırım Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Gayrimenkul Alım-Satım

 • Mevcut gayrimenkullerin hukuki durumunu araştırmak ve bu konuda müvekkile doğru ve net bilgi vermek,
 • Konu hakkındaki pratik bilgi ve tecrübelerimizi de ekleyerek, yasal olarak o anda mevcut olan durumların dışında oluşması muhtemel durumlar hakkında bilgi vermek,
 • Gerek emlakçı ile gerek satıcı ile varılan anlaşmayı hukuken bağlayıcı, icra edilebilir ve güvenli bir anlaşma formatında resmileştirmek,
 • Yabancının mülk edinmesinde güçlük veya engel varsa bunların aşılmasında değerlendirmelerde bulunmak, çözüm bulmak,
 • Yeni projelerden almak isteyen yabancılar için öncelikle projenin yasal ve emniyetli olmasını tesbit etmek ve denetlemek,
 • Gerekli anlaşmaları yapmak ve gerçekleşmelerini takip etmek,
 • Alım ve satımlar ile ilgili ileride doğabilecek vergi yükümlülükleri ile ilgili kısa ve net pratik bilgiler vermek, önerilerde bulunmak,
 • Alınmak istenen yerin fiyatı konusunda hatalı bir algılama varsa alıcıyı uyarmak ve piyasadaki fiyatlamaları anlamasını sağlamak.